MARTĀ VIESLEKCIJAS LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ Radītmāksla – pētītmāksla Full view

MARTĀ VIESLEKCIJAS LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽĀ

Martā Kultūras koledža turpina organizēt vieslekciju ciklu „Radītmāksla-pētītmāksla”, kura ietvaros koledžā pie studentiem viesojas dažādu kultūras nozaru profesionāļi, stāstīdami par radošā un pētnieciskā darba pieredzi. Vieslekcijas notiek piektdienās plkst. 14:00 koledžas Baltajā zālē.

  • 6. martā Dr. Jānis Daugavietis. Lekcijā pētījuma „Amatiermāksla Latvijā: kopainas attīstība un kultūrpolitika” prezentācija, kvantitatīvo metožu pielietojums pētniecībā. Īsu ieskatu pētījuma secinājumos var gūt šeit: https://culturelablv.wordpress.com/2014/09/08/kur-kulturpolitika-pazudusi-amatiermaksla/
  • 13. martā Dr. Rasa Šmite. Lekcijas tēma – māksla kā pētniecība, RIXC un Liepājas Jauno
    mediju mākslas programmas pieredze. Vielsektore ir E-LAB/RIXC līdzdibinātāja,
    “Māksla+Komunikācija” festivāla dibinātāja un kuratore, “Akustiskā telpa” izdevuma
    redaktore un pētniece, māksliniece.
  • 27. martā Dr.Mārtiņš Kaprāns. Lekcijas tēma – zinātnes komunikācija, radošas metodes pētījuma rezultātu prezentēšanā un komunikācijā ar sabiedrību.

Informācija par citām marta lekcijām tiks publicēta tuvākajā laikā.