Tiek pārtraukta Latvijas Kultūras koledžas studiju procesa norise klātienē

No 2020. gada 19. oktobra ar LKA Latvijas Kultūras koledžas direktores rīkojumu Nr. 01-5/37 tiek pārtraukta LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju procesa norise klātienē un studijas turpināsies attālināti līdz turpmākiem vadības norādījumiem.

LKA Latvijas Kultūras koledžas studentiem lūgums personīgi informēt direktores vietnieci Ivetu Krastiņu +371 29 382 838, ja ir konstatēts Covid-19 pozitīvs analīžu rezultāts.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar darbiniekiem individuāli, rakstot e-pastu vai zvanot uz mājas lapā norādīto telefona numuru www.kulturaskoledza.lv, jo arī Koledžas darbinieki no 19. oktobra strādā attālināti.