Latvijas Kultūras koledžā turpinās 2020. gada absolventu aptauja

Roberts Henrijs Tuņa, pabeidzot studiju programmu ‘’Mākslas institūciju pārvaldība’’, ieguvis kultūras menedžera kvalifikāciju ar specializāciju pasākumu tehniskā apskaņošana.

‘’Šobrīd turpinu strādāt Jūrmalas kultūras centrā, nodrošinot ar video projekcijām saistītus pienākumus, paralēli asistējot arī skaņas un gaismas jomā. Sāku strādāt jau pirmajā kursā. Pateicoties gan darba devējam, gan koledžai, izdevās savienot darbu un mācības.

Studiju laikā izmantoju prakses piedāvātās iespējas papildināt profesionālās prasmes dažādos ar dzīvo apskaņošanu saistītos pasākumos un turpinu piedalīties ‘’Eiropas Skaņa’’ projektos.

Studiju procesa laikā ieguvu daudz vērtīgus un noderīgus kontaktus, gan starp studiju biedriem, gan pasniedzējiem.”

Foto: no privātā arhīva.