LKK Studentu pašpārvalde kļūst par LSA biedru zmrglj_IMG_20181116_124342_995_fix Full view

LKK Studentu pašpārvalde kļūst par LSA biedru

Latvijas Studentu apvienība (LSA) 18. aprīļa domes sēdē oficiāli uzņēma Latvijas Kultūras koledžas Studentu pašpārvaldi biedru skaitā.

LKK SP prezidenta Daniela Baloža komentārs: “Esam lepni par sasniegto un turpināsim pārstāvēt Latvijas Kultūras koledžas studentu intereses arī ārpus Koledžas telpām. Ikviena jauna sadarbība un jaunu kontaktu iegūšana Koledžas pašpārvaldei ir nozīmīga, lai ar kopīgiem spēkiem risinātu problēmas ar ko saskaras studenti visā Latvijā.”

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.