Pieteikšanās Erasmus+ praksēm līdz 1.novembrim erasmus+ Full view

Pieteikšanās Erasmus+ praksēm līdz 1.novembrim

Pieteikšanās Erasmus+ praksēm un neseno absolventu praksēm 2019/2020. studiju gada PAVASARA semestrim līdz 1.NOVEMBRIM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksēm un neseno absolventu praksēm uz pavasara/ vasaras semestri 2020, studentam līdz 1.novembrim, plkst. 12:00 elektroniski jāiesūta savs pieteikums ar visiem zemāk minētajiem dokumentiem uz e-pastu: kristiana.tumena@lkk.gov.lv. 

Erasmus+ PRAKSES, NESENO ABSOLVENTU PRAKSES

  • Vasaras praksei var pieteikties 1. un 2. kursa studenti
  • Neseno absolventu praksēm var pieteikties 3.kursa studenti

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

  • CV;
  • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta LKA LKK Erasmus+ koordinatorei;
  • Aizpildīta pieteikuma anketa -> ANKETA
  • Apstiprinājums no prakses vietas uzņemt studentu kā praktikantu – jābūt minētam studenta vārdam, uzvārdam un prakses periodam (skenēts dokuments vai pārsūtīts e-pasts). Svarīgi, ka prakses vietai ir savs reģistrācijas numurs!;
  • Rekomendācijas vēstule (ja ir) no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā, kā arī no darba vietas vai kāda cita projekta, kur students aktīvi ir ņēmis dalību.

Svarīgi:

Erasmus+ NESENO ABSOLVENTU PRAKSEI var pieteikties LKK pēdējā kursa studenti pirms LKK absolvēšanas.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie Erasmus+ koordinatora.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem.

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet: