ERASMUS+ INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS LKK STUDENTIEM! Bilde_Erasmus+ informativa tiksanas_13.03.19. – kopija Full view

ERASMUS+ INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS LKK STUDENTIEM!

Studenti tiek aicināti uz informatīvo tikšanos par Erasmus+ studijām, praksēm un neseno absolventu praksēm. Tikšanās notiks trešdien, 13. martā, no plkst. 12:10 līdz 12:50, 44. kabinetā! Tikšanās laikā studentiem būs iespēja uzzināt visu par Erasmus+ programmu, pieteikumu procesu, studijām, stipendijām.

LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ studiju un prakses mobilitātes konkursu studentiem uz studiju un prakses vietām. Studentu mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija. Atgādinām, ka šobrīd ir iespēja pieteikties Erasmus+ studijām (Rudens 2019) līdz 20. martam, savukārt Erasmus+ prakse (Vasara 2019) un Neseno absolventu prakses (Vasara – Rudens) līdz 20. aprīlim.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji studijām un praksēm ārvalstīs:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • studenta līdzšinējās sekmes, motivācija, radošā aktivitāte;
  • svešvalodu zināšanas.

Uz tikšanos!