KURSA DARBA IZSTRĀDES UN AIZSTĀVĒŠANAS TERMIŅI PAVASARA SEMESTRĪ

Kursa darba izstrādes un aizstāvēšanas termiņi Pavasara semestrī

 Skatuves mākslu nodaļa

 Sarīkojuma veidotāji vadītāji

26.02. Iesniegums par kursa darba tēmu

2.03. Tēmas apstiprināšana

29.04. Praktiskās daļas realizēšana

Teorētiskā daļa jāiesniedz 10 dienas pirms pasākuma

7.05. Kursa darba aizstāvēšana

Dizaina un komunikācijas nodaļa

Dizaina un modes menedžments

09.03. Iesniegums par kursa darba tēmu

12.03. Tēmas apstiprināšana

01.06. Kursa darba melnraksta iesniegšana vadītājam (elektroniski)

08.06. Kursa darba iesniegšana

15.06. Kursa darba aizstāvēšana 

Reklāma un sabiedriskās attiecības

15.03. Kursa darba tēmas pieteikums un apstiprināšana

01.06. Iesniegšana

12.06. Aizstāvēšana

12.06. Prakses atskaišu iesniegšana

Mediju producēšana

8.03. Kursa darba tēmas pieteikums un apstiprināšana

11.06. Kursa darba iesniegšana

15.06. Kursa darba izstāvēšana

Informācijas un tehnoloģiju nodaļa

Izrāžu tehniskā apskaņošana

09.03. Iesniegums par kursa darba tēmu

12.03. Tēmas apstiprināšana

01.06. Kursa darba melnraksta iesniegšana vadītājam (elektroniski)

08.06. Kursa darba iesniegšana 

15.06. Kursa darba aizstāvēšana

Radošā fotogrāfija
Līdz 19.03.
Iesniegums par kursa darba tēmu

18.04. Kursa darba iesniegšana

25.04. Kursa darba aizstāvēšana

Mūzikas menedžments

09.03. Iesniegums par kursa darba tēmu

12.03. Tēmas apstiprināšana

01.06. Kursa darba melnraksta iesniegšana vadītājam (elektroniski)

08.06. Kursa darba iesniegšana 

15.06. Kursa darba aizstāvēšana

Kultūras tūrisms (Nepilns laiks)

09.03. Iesniegums par kursa darba tēmu

12.03. Tēmas apstiprināšana

01.06. Kursa darba melnraksta iesniegšana vadītājam (elektroniski)

08.06. Kursa darba iesniegšana

15.06. Kursa darba aizstāvēšana