KOLEDŽĀ KULTŪRAS KANONA STĀSTI PLAKATS_3-6 Full view

KOLEDŽĀ KULTŪRAS KANONA STĀSTI

17. novembrī jau piekto reizi uzņemsim savās telpās Rīgas reģiona skolēnus 1. kārtas atlasē Kultūras kanona konkursam „Kultūras kanona stāsti, ziņas un vēstis Latvijas cilvēkiem nākamajā simtgadē”. Konkursā piedalās Latvijas vispārizglītojošo t.sk. mazākumtautību skolu 10.–12. klašu skolēni, mākslas un mūzikas vidusskolu vecāko kursu audzēkņi.

Ik gadu konkursam tiek dots jauns uzdevums, kas mudina tā dalībniekus no dažādām perspektīvām pētīt un radoši atspoguļot aktuālas Latvijas kultūras un mākslas dzīves norises saistībā ar Latvijas kultūras kanonu.

Konkursa ietvaros skolēni nostiprina savas zināšanas un prasmes un apgūst jaunus būtiskus kultūras kompetences aspektus, īstenojot pašiem savas jaunrades aktivitātes, tai skaitā pašiem veidojot savu analīzi par mūsdienu kultūras vērtībām, īsfilmas par kultūras tradīcijām ģimenēs, radošas izpildītājmākslas performances, galda spēles.

Katru gadu konkursā piedalās komandas no visiem Latvijas reģioniem. Finālam tiek izvirzītas 5-16 skolu komandas.