JAUNI LĪGUMI ERASMUS+ PROGRAMMĀ Screen-Shot-2017-05-29-at-13.45.48-800×417 Full view

JAUNI LĪGUMI ERASMUS+ PROGRAMMĀ

ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ programmas ietvaros Latvijas Kultūras akadēmija Latvijas Kultūras koledža (turpmāk tekstā – Koledža) 2017. gada pavasara semestrī ir noslēgusi vairākus jaunus starpinstitūciju līgumus un uzņēmusi viespasniedzējus no sadarbības valstīm.

Koledžas studentiem un viesiem bija iespēja klausīties lekcijas par tādām tēmām, kā “Multikulturālā Izraēla”, “Kultūras pasākumu stratēģiskā plānošana”, kā arī “Tiesību pamati un autortiesības”. Lekcijas vadīja pasniedzēji no Izraēlas, Ukrainas un Gruzijas.

Koledža ne tikai uzņēma viespasniedzējus, bet arī mūsu studenti un personāls devās pieredzes apmaiņās uz sadarbības valstīm. Pavasara semestrī Koledžas studenti devās studēt un iegūt praksi Somijā, Lietuvā, Francijā, Bulgārijā un Portugāle. Savukārt Koledžas personāls devās pieredzes braucienos uz Gruziju, Meksiku un Kipru. Neatkarīgi no tā, ka šis mācību gads tuvojas noslēgumam, jau šobrīd aktīvi norit pieteikumu gatavošana jaunajam rudens semestrim studentu studijām un praksēm ārzemēs, kas tiek realizēti Erasmus+ programmas ietvaros!

Atgādinām, ka 2013.gada 19.novembrī Eiropas Parlamentā apstiprināja jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Programma darbojas no 2014. līdz 2020. gadam. Erasmus+ atbalsta trīs galvenos aktivitāšu tipus: Mācību mobilitātes indivīdiem, gan ES, gan ārpus ES un Starpinstitucionālā sadarbība – sadarbības projekti starp izglītības iestādēm, jaunatnes organizācijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām autoritātēm un NVO, kā arī Politikas izmaiņas ES valstīs un sadarbība ar ne ES valstīm.