Ziemas uzņemšana studijām 2015./2016. studiju gadam

Ziemas uzņemšana 2015./2016. studiju gadam notiek nepilna laika studijām.

Informācija par uzņemšanu: 20229975, [email protected] vai LKA LKK Studiju daļā (14.kab.)
icon-file-text  Uzņemšanas noteikumi 2015/2016

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

icon-dot-circle-o Pases vai ID kartes kopija
icon-dot-circle-o Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus
icon-dot-circle-o 4 fotogrāfijas (3×4)
icon-dot-circle-o Laikmetīgās dejas reflektantiem nepieciešama medicīniskā izziņa
icon-dot-circle-o Dokumentu reģistrācijas maksa ir 20 EUR (?)

NEPILNS LAIKS

icon-pencil-square  Pieteikšanās elektroniski 11.01.2016.-01.02.2016. Attiecas uz tiem, kuri nevar ierasties uz pieteikšanos klātienē. icon-pencil-square (attiecas uz tiem, kuri nevar ierasties uz pieteikšanos klātienē)
icon-dot-circle-o  Pieteikšanās klātienē 01.02.2016.-15.02.2016. 14.kabinets darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00
icon-dot-circle-o  Iestājpārbaudījumu organizēšana 15.02.2016.
icon-dot-circle-o  Uzņemšanas rezultātu izziņošana 15.02.2016.
icon-dot-circle-o  Līgumu slēgšana 15.02.2016. (kultūras menedžeri ar specializācijām) un 20.02.2016. (Bibliotēkzinātne un informācija) – studentam 7 dienu laikā no līguma slēgšanas datuma jāveic pirmais maksājums par studijām.

STUDIJU PROGRAMMAS

icon-external-link-square  Bibliotēku un informācijas speciālists
icon-external-link-square  Izglītības iestādes bibliotekārs
icon-external-link-square  Dizaina menedžments
icon-external-link-square  Gaismas dizains
icon-external-link-square  Izrāžu tehniskā apskaņošana
icon-external-link-square  Kultūras tūrisms
icon-external-link-square  Mūzikas menedžments
icon-external-link-square  Radošā fotogrāfija
icon-external-link-square  Reklāma un sabiedriskās attiecības
icon-external-link-square  Sarīkojumu veidošana un vadīšana

 

Koledža piedāvā iespēju apgūt studijas moduļos vai noklausīties tikai izvēlētos studiju kursus.

Studentam ir tiesības pielīdzināt iepriekš iegūtas augstākās izglītības kredītpunktus līdzvērtīgos studiju kursos vai pielīdzināt profesionālajā pieredzē sasniegtos rezultātus, nokārtojot rakstveida eksāmenu.

PIETEIKŠANĀS ELEKTRONISKI