Piedāvājums klausītājiem

Vēlaties noklausīties kādu no LKK lekcijām?

Apmeklējiet sev interesējošos studiju kursus un saņemiet augstākās izglītības iestādes apliecinājuma sertifikātu par studiju kursa apguvi.

Aktuālie studiju kursi klausītājiem:

 1. Mūzikas montēšanas pamati horeogrāfijā – deju šoviem, priekšnesumiem, sacensībām. (4 praktiskās lekcijas (B bloks): 5.09., 26.09., 3.10., 24.10. plkst. 9.00 –10.30 un 12.09., 19.09. plkst. 12.50 –14.20). Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 2. Dejas gaismošanas pamati – kas jāzina par gaismu tehniskajiem risinājumiem, lai paspilgtinātu dejas priekšnesumu? (4 lekcijas + 4 praktikumi (A bloks): sākot no 18. septembra, otrdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30). Pasniedzējs Egils Kupčs.
 3. Anatomija un fizioloģija dejā un stretchinga metodika, traumu profilakse. (4 lekcijas un praktiskās nodarbības (B bloks): 12.09., 19.09., 10.10., 17.10. no plkst. 9.00 līdz 10.30). Fizioterapeite Sandija Bergmane.
 4. Licencēšanas kārtība deju studijas legālai darbībai, mācību programmas sastādīšana. (4 lekcijas (B bloks): sākot no 13. septembra, ceturtdienās no plkst. 10.40 līdz 12.10). Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 5. Autortiesības mūzikas izmantošanai deju studiju nodarbībās un deju horeogrāfiju radīšanā. (4 lekcijas (A bloks) – praktikums: sākot no februāra). Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 6. Hip-hop kultūras deju stili (2 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 5. septembra, trešdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00 un ceturtdienās no plkst. 12:50 līdz 14:20). Pasniedzēja Kristina Tumakova.
 7. Džeza deja (2 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 9. oktobra, otrdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00). Pasniedzēja Olga Spridzāne.
 8. Laikmetīgā deja (3 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 12. septembra, trešdienās no plkst. 14:30 līdz 17:40 un ceturtdienās no plkst. 12:50 līdz 14:20). Pasniedzēja Ilze Zīriņa
 9. Dejas kompozīcija (2 kredītpunkti (B bloks) – praktikums: sākot no 10. septembra, pirmdienās no plkst. 10:40 līdz 14:20). Pasniedzēja Inga Raudinga.

!!! REĢISTRĀCIJA STUDIJU KURSIEM !!!

Maksa par lekcijām:

1 lekcijas ilgums – 1.5 stunda jeb 90 minūtes.

1 lekcija – 20 EUR

4 lekcijas – 50 EUR

8 līdz 12 lekcijas – 100 EUR (1 kredītpunkta apmērs)

 • Norēķini par lekcijām notiek klātienē tikai ar maksājumu karti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 • Ja maksa tiek veikta no uzņēmuma, tad rēķina izrakstīšanas brīdī, klausītājam jāiesniedz uzņēmuma rekvizīti.
 • Lekciju beigās klausītājs saņem apliecinājumu par noklausīto stundu skaitu. Ja klausītājs ir apguvis lekcijas pilnā apmērā (8 līdz 12 h) un sekmīgi nokārtojis gala pārbaudījumu (ieskaite vai eksāmens), tad kursa noslēgumā klausītājam tiek izsniegta izziņa par iegūto kredītpunktu.

Papildu informācija par lekcijām un to saturu:

Edmunds Veizāns, LKK deju programmas vadītājs

E-pasts: [email protected]

Mob. +371 29262327

_________________________________________________________________________

Ja darba kolektīvā vai citas interesentu grupas ietvaros (sākot no 15 personām) vēlaties noklausīties tieši sev noorganizētu studiju kursu vai kursu moduli no mūsu akreditētās programmas sevis izvēlētā laikā, tad sazinieties ar Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Kristiānu Tumena, rakstot uz e-pastu [email protected]. Pēc pilna studiju kursa apmeklējuma un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, ikviens tā dalībnieks saņems augstākās izglītības iestādes apliecinājumu par tā apguvi.