Piedāvājums klausītājiem

Vēlaties noklausīties kādu no LKK lekcijām?

Apmeklējiet sev interesējošos studiju kursus un saņemiet augstākās izglītības iestādes apliecinājuma sertifikātu par studiju kursa apguvi.

Aktuālie studiju kursi klausītājiem 2019. gada PAVASARĪ:

REĢISTRĀCIJA KURSIEM -> !!! SPIED ŠEIT !!!

 1. Pedagoģiskā psiholoģija – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām.
  1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): sākot no 29. janvāra, otrdienās no plkst. 10.40 līdz 12.10. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 2. Audzināšanas teorija un metodika – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām.   1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): sākot no 29. janvāra, otrdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 3. Mūzikas montēšanas pamati horeogrāfijā – deju šoviem, priekšnesumiem, sacensībām. 4 praktiskās lekcijas (B bloks). trešdienās: 30.01., 6.02., 13.02., 20.02. no plkt.10.40 līdz 12.10. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 4. Autortiesības mūzikas izmantošanai deju studiju nodarbībās un deju horeogrāfiju radīšanā. 4 lekcijas (A bloks) – praktikums: 26.02., 5.03., 12.03., 27.03. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 5. Dejas gaismošanas pamati – kas jāzina par gaismu tehniskajiem risinājumiem, lai paspilgtinātu dejas priekšnesumu.
  1 kredītpunkts – (4 lekcijas + praktikumi (A bloks): trešdienās: 27.02., 6.03., 13.03., 20.03. no plkst. 10.40 līdz 12.10. Pasniedzējs Egils Kupčs.
 6. Hip-hop kultūras deju stili (1-2 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 28. februāra, pirmdienās un trešdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00 vai ceturtdienās no plkst. 10:40 līdz 12:10. Pasniedzēja Kristina Tumakova.
 7. Džeza deja (1-2 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 29. janvāra, otrdienās no plkst. 10:40 līdz 14:20). Pasniedzēja Olga Spridzāne.
 8. Laikmetīgā deja (1-3 kredītpunkti (C bloks) – praktikums: sākot no 30. janvāra, trešdienās un ceturtdienās 2., 3., 4.lekciju laikos. Laiks un sarežģītības līmenis jāsaskaņo iepriekš. Pasniedzēja Ilze Zīriņa
 9. Dejas kompozīcija (2-3 kredītpunkti (B bloks) – praktikums: sākot no 18. februāra, pirmdienās no plkst. 10:40 līdz 16:00). Pasniedzēja Inga Raudinga.
 10. Dejas improvizācija (1 kredītpunkts (B bloks) – praktikums: sākot no 31.janvāra, pirmdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00). Pasniedzēja Ilze Zīriņa.

Maksa par lekcijām:

1 lekcijas ilgums – 1.5 stunda jeb 90 minūtes.

1 lekcija – 20 EUR

4 lekcijas – 50 EUR

8 līdz 12 lekcijas – 100 EUR (1 kredītpunkta apmērs)

 • Norēķini par lekcijām notiek klātienē tikai ar maksājumu karti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 • Ja maksa tiek veikta no uzņēmuma, tad rēķina izrakstīšanas brīdī, klausītājam jāiesniedz uzņēmuma rekvizīti.
 • Lekciju beigās klausītājs saņem apliecinājumu par noklausīto stundu skaitu. Ja klausītājs ir apguvis lekcijas pilnā apmērā (8 līdz 12 h) un sekmīgi nokārtojis gala pārbaudījumu (ieskaite vai eksāmens), tad kursa noslēgumā klausītājam tiek izsniegta izziņa par iegūto kredītpunktu.

Papildu informācija par lekcijām un to saturu:

Edmunds Veizāns, LKK deju programmas vadītājs

E-pasts: [email protected]

Mob. +371 29262327

_________________________________________________________________________

Ja darba kolektīvā vai citas interesentu grupas ietvaros (sākot no 15 personām) vēlaties noklausīties tieši sev noorganizētu studiju kursu vai kursu moduli no mūsu akreditētās programmas sevis izvēlētā laikā, tad sazinieties, rakstot uz e-pastu [email protected]. Pēc pilna studiju kursa apmeklējuma un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, ikviens tā dalībnieks saņems augstākās izglītības iestādes apliecinājumu par tā apguvi.