STUDIJU PROGRAMMAS

Dizaina menedžments
Reklāma un sabiedriskās attiecības
Mēdiju producēšana
Teātra māksla
Mūsdienu deja
Laikmetīgā deja
Tālākizglītība
Sarīkojumu vadīšana
Foto un video producents
Izrāžu tehniskā apskaņošana
Pasākumu tehniskā vadība
Gaismas dizains
Mūzikas menedžments
Nepilns laiks
Izglītības iestādes bibliotekārs
Bibliotēku informācijas speciālists
Tālākizglītība
Nepilns laiks
Kursi