Uzņemšana studijām 2017./2018. studiju gadam


UŅEMŠANA PILNA LAIKA (PL) STUDIJĀM:

  • Pieteikšanās klātienē 17.07.2017.- 04.09.2017. (10:00 – 17:00, trešdienās 12:00 – 18:00, pusd. 12:00- 12:30)
   (Pagarināta līdz 4. septembrim )
 • Iestājpārbaudījumu organizēšana 31.07. 2017.- 01.08.2017. (reflekantiem, kas pieteikušies studijām līdz 28.07.)
 • Uzņemšanas rezultātu izziņošana 02.08.2017. (reflekantiem, kas pieteikušies studijām līdz 28.07.)
 • Līgumu slēgšana 03.08. 2017.-11.08.2017. (reflekantiem, kas pieteikušies studijām līdz 28.07.)

 

UZŅEMŠANA NEPILNA LAIKA (NL) STUDIJĀM:

 • Pieteikšanās elektroniski 10.07.2017.-25.09.2017.
 • Pieteikšanās klātienē 18.09.2017.-30.09.2017. (10:00 – 17:00, trešdienās 12:00 – 18:00, pusd. 12:00- 12:30)

Līgumu slēgšana studiju programmās: Mākslas institūciju pārvaldības – 2.10.2017.; Bibliotēkzinātne un informācija – 30.09.2017.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • Pases vai ID kartes kopija
 • Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus
 • 4 fotogrāfijas (3×4)
 • Laikmetīgās dejas un Mūsdienu dejas reflektantiem nepieciešama medicīniskā izziņa
 • Par dokumentu reģistrāciju jāmaksā 20 EUR. Norēķini klātienē tikai ar maksājumu karti. Par dokumentu reģistrāciju iespējams maksāt arī interneta bankā (uz dokumentu iesniegšanu līdzi jāņem maksājuma apstiprinājums). Rekvizīti un info, kas jānorāda maksājuma uzdevumā skatīt šeit.

Informācija par uzņemšanu: 20229975, [email protected] vai LKA LKK Studiju daļā (14.kab.)

 

Piedāvājums Kultūras nozarē nodarbinātajiem un bibliotēku speciālistiem ar darba stāžu, ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību 1,5 gada laikā.