Pieteikties nepilna laika studiju programmā MIP specializācijā pasākumu producēšana elektroniski

Lūdzu uzņemt mani LKA Latvijas Kultūras koledžas Nepilna laika studiju programmā MĀKSLAS INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA specializācijā Pasākumu producēšana:

Vārds / Uzvārds *

Personas kods *

Deklarētā dzīvesvietas adrese * (Iela, māja, dzīvoklis, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)

Kontakttālrunis *

E-pasta adrese *

Saziņai izmantoju: *
FacebookWhatsapp

Ziņas par iestādi, kurā iegūta vidējā izglītība: *
Izglītības iestāde:

Izglītības iegūšanas gads

ValstsSaskaņā ar uzņemšanas noteikumiem, iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

Atestāts par vidējās izglītības iegūšanu *

Sekmju izraksts *

Sekmju izraksts (otra puse)

Centralizēto eksāmenu sertifikāts (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) *

Centralizēto eksāmenu sertifikāts (otrs eksemplārs - ja ir)

Pase VAI personas apliecība (ID karte) *

Laulības apliecība

Maksājums par dokumentu reģistrāciju vienai programmas specializācijai 20 EUR * (?)

*

* Obligāti aizpildāmie lauki

Maksimālais katra pievienotā faila izmērs ir 2 MB. Ja pieteikumam pievienotā faila izmērs ir lielāks, lūdzu, samaziniet to! Ja Jūsu datorā nav pieejama programma attēlu apstrādei, samazināšanu variet veikt http://compressimage.toolur.com/ mājas lapā