Kontakti / Administratīvais personāls

Direktore

Sandra Plota
sandra.plota@lkk.gov.lv
67846236
29102075

Direktora vietniece attīstības un starptautisko sakaru jautājumos

Gita Seņka
gita.senka@lkk.gov.lv
67846240

Direktores vietnieces studiju darbā p.i.

Kristīne Paisuma
k.paisuma@gmail.com
67846238
25456024

Vispārizglītojošo un nozaru studiju kursu nodaļas vadītāja p.i.

Daiga Bokuma
daiga.bokuma@lkk.gov.lv
67846238
28697734

Studiju daļas vadītāja, Erasmus+ koordinātore

Kristiāna Tumena
studinfo@lkk.gov.lv; kristiana.tumena@lkk.gov.lv
67846237
20229975

Vecākā lietvede Studiju daļā

Arnita Rakstiņa
arnita.rakstina@lkk.gov.lv
67846237
27834908

Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja

Evita Pīlēģe
evita.pilege@lkk.gov.lv
20229973

Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja

Anda Lagzdiņa
anda.lagzdina@lkk.gov.lv
28679755

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
nellija.duda@lkk.gov.lv
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Jānis Luters
janis.luters@lkk.gov.lv
20229972

Personāla vadītāja

Lauma Komarovska
lauma.komarovska@lkk.gov.lv
67846244
20229970

Galvenā grāmatvede

Viktorija Morozova
viktorija.morozova@lkk.gov.lv
67271182

Grāmatvede

Inita Melbārde
inita.melbarde@lkk.gov.lv
67271182

Bibliotēkas vadītāja

Daina Valeine
daina.valeine@lkk.gov.lv
67846243
22019437

Bibliotekāre

Lolita Graudiņa
lolita.graudina@lkk.gov.lv
67846243

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
uldis.kalnins@lkk.gov.lv
67846246
26366130

Arhīva, tērpu un rekvizītu pārzine

Dace Androviča
dace.androvica@lkk.gov.lv
67846247

Studentu pašpārvalde