Kontakti / Administratīvais personāls

Direktore

Sandra Plota
[email protected]
67846236
29102075

DIREKTORES VIETNIECE ATTĪSTĪBAS UN STARPTAUTISKO SAKARU JAUTĀJUMOS

Gita Seņka
[email protected]
67846240

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Evita Pīlēģe
[email protected]
25456024

STUDIJU DAĻAS VADĪTĀJA, ERASMUS+ KOORDINĀTORE

Kristiāna Tumena
[email protected]; [email protected]
67846238
20229975

VECĀKĀ LIETVEDE STUDIJU DAĻĀ

Arnita Rakstiņa
[email protected]
67276575
27834908

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO UN NOZARU STUDIJU KURSU NODAĻAS VADĪTĀJA

Inese Rutka
[email protected]
67846237
28697734

ATTĪSTĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA

Egita Brauna
[email protected]
20208216

Personāla vadītāja

Lauma Komarovska
[email protected]
67846244
20229970

MĀRKETINGA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJA

Elza Leimane
[email protected]
28688659

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
[email protected]
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Jānis Luters
[email protected]
20229972

Galvenā grāmatvede

Viktorija Morozova
[email protected]
67271182

Grāmatvede

Inita Melbārde
[email protected]
67271182

Bibliotēkas vadītāja

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
[email protected]
67846246
26366130

Arhīva, tērpu un rekvizītu pārzine

Dace Androviča
[email protected]
67846247