Kontakti / Administratīvais personāls

DIREKTORE

Sandra Plota
[email protected]
29102075

DIREKTORES VIETNIECE ATTĪSTĪBAS UN STARPTAUTISKO SAKARU JAUTĀJUMOS

Gita Seņka
[email protected]

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Iveta Krastiņa
[email protected]
29382838

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ (PROMBŪTNĒ)

Evita Pīlēģe
[email protected]
25456024

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Anita Jēkabsone
[email protected]
[email protected]
67846238
20208216

STUDIJU DAĻAS VADĪTĀJA

Margarita Lutere
[email protected]; [email protected]
67846238
20229975

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
[email protected]
67846238
27834908

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU VADĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA, ERASMUS+ KOORDINATORE

Kristiāna Tumena
[email protected]
28831710

KULTŪRAS MENEDŽMENTA NODAĻAS VADĪTĀJA

Dita Pfeifere
[email protected]
29134512

DIZAINA UN KOMUNIKĀCIJAS NODAĻAS VADĪTĀJA

Daina Gāga Ēķe
[email protected]
27090414

INFORMĀCIJAS UN TEHNOLOĢIJU NODAĻAS VADĪTĀJS

Jānis Jansons
[email protected]
26330259

SKATUVES MĀKSLU NODAĻAS VADĪTĀJA

Linda Arhinoviča
[email protected]
28660809

SKATUVES MĀKSLU NODAĻAS VADĪTĀJS

Juris Jonelis
[email protected]
22041939

DEJAS PROGRAMMAS VADĪTĀJS

Edmunds Veizāns
[email protected]

Arhīva, tērpu un rekvizītu pārzine

Dace Androviča
[email protected]
67846247
25154611

Personāla vadītāja

Maira Smilgdrīva
[email protected]
67846244
20229970

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
[email protected]
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Mārtiņš Valainis
[email protected]
20229972

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
[email protected]
26366130

Galvenā grāmatvede

Viktorija Morozova
[email protected]
67271182

Grāmatvede

Inita Melbārde
[email protected]
67271182

Grāmatvede

Diāna Tkačuka
[email protected]
67271182

Bibliotēkas vadītāja

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243

Studentu pašpārvaldes prezidente

Laura Goršanova
[email protected]
/div>