Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Kontakti / Administratīvais personāls

Direktore

Sandra Plota
[email protected]
67846236
29102075

Direktora vietniece attīstības un starptautisko sakaru jautājumos

Gita Seņka
[email protected]
67846240

Direktores vietnieces studiju darbā p.i.

Kristīne Paisuma
[email protected]
67846238
25456024

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO UN NOZARU STUDIJU KURSU NODAĻAS VADĪTĀJA P.I.

Inese Rutka
[email protected]
67846238
28697734

Studiju daļas vadītāja, Erasmus+ koordinātore

Kristiāna Tumena
[email protected]; [email protected]
67846237
20229975

Vecākā lietvede Studiju daļā

Arnita Rakstiņa
[email protected]
67846237
27834908

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU VADĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA

Evita Pīlēģe
[email protected]
20229973

Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja

Anda Lagzdiņa
[email protected]
28679755

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
[email protected]
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Jānis Luters
[email protected]
20229972

Personāla vadītāja

Lauma Komarovska
[email protected]
67846244
20229970

Galvenā grāmatvede

Viktorija Morozova
[email protected]
67271182

Grāmatvede

Inita Melbārde
[email protected]
67271182

Bibliotēkas vadītāja

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
[email protected]
67846246
26366130

Arhīva, tērpu un rekvizītu pārzine

Dace Androviča
[email protected]
67846247

Studentu pašpārvalde