Lekciju saraksts

Pilna laika

Nepilna laika

Lekciju Laiki

1. 8:30-10:00
2. 10:10-11:40
Pusdienu pārtraukums
3. 12:20-13:50
4. 14:00-15:30
5. 15:40-17:10
6. 17:20-18:50