STUDIJU PROGRAMMAS

Dizaina menedžments
Bibliotēku informācijas speciālists
Gaismas dizains
Izglītības iestādes bibliotekārs
Kultūras Tūrisms
Modes menedžments
Mūzikas menedžments
Laikmetīgā deja
Mūsdienu deja
Mēdiju producēšana
Muzikālā teātra izpildītājs
Reklāma un sabiedriskās attiecības
Radošā fotogrāfija
Sarīkojumu vadīšana
Skatuves dizains
Teātra māksla
Izrāžu tehniskā apskaņošana
Tālākizglītība
Nepilns laiks
Nepilns laiks
Tālākizglītība
Nepilns laiks
Kursi